NIERUCHOMOŚCI

BUDYNKIE MAGAZYNOWE (STODOŁA) W BIELAWIE – GKM 123/19

05-07-2021

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dzierżoniowie Paweł Wilk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 05-07-2021 o godz. 13:00 w budynku Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie z siedzibą przy ul. Świdnicka 51, 58-200 Dzierżoniów, pokój 200, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: Grażyna Aftanas , położonej przy Brzeżna 8 i 9,58-260 Bielawa , dla której Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SW1D/00006804/0.
Opis nieruchomości:
1) udział 4/12 w niewydzielonej części nieruchomości stanowiącej działki nr 339/4 i 339/5, grunty rolne zabudowane budynkiem niemieszkalnym (stodoła) o całkowitej powierzchni zabudowy 589,30 m2 dla której Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SW1D/00046628/4. Suma oszacowania udziału wynosi 62 636,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 46 977,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 6 263,60zł. 2) udział 2/6 w niewydzielonej części nieruchomości stanowiącej działki nr 339/1 i 339/2, wykorzystywane jako droga (część ulicy Witosa); położone w Bielawie obręb Południe (0002), o powierzchni 1075m2, dla której Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SW1D/00006804/0. Suma oszacowania udziału wynosi 10 647,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 7 985,25zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1 064,70zł. Nieruchomości są do siebie przyległe i stanowią pewnego typu całość gospodarczą, w której współwłaściciel mają udziały oraz przyporządkowane budynki lub ich części do korzystania. UWAGA!!! Udziały w nieruchomościach wystawione są do łącznej sprzedaży. Łączna cena wywołania wynosi 54 962,25 zł Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w łącznej wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 7 328,3zł

Suma oszacowania wynosi 73 283,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 54 962,25 złLicytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 7 328,30 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Santander Bank Polska SA 79 1090 2327 0000 0001 3346 8839.

Działka o pow. 1,97 ha, Niemcza, przy drodze krajowej nr 8

07-07-2021

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dzierżoniowie Paweł Wilk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 07-07-2021 o godz. 12:30 w budynku Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie z siedzibą przy ul. Świdnicka 51, 58-200 Dzierżoniów, pokój 202, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: Renata Jakubowska , położonej przy ,58-230 Niemcza , dla której Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SW1D/00053201/7.

Suma oszacowania wynosi 1 041 858,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 781 393,50 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 104 185,80 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Santander Bank Polska SA 79 1090 2327 0000 0001 3346 8839.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 13:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.