Dokumenty

wniosek egzekucyjny, spis inwentarza, wniosek alimentacyjny

W celu wszczęcia postępowania egzekucyjnego należy złożyć w kancelarii odpowiedni wniosek egzekucyjny wraz z tytułem wykonawczym.

  • Egzekucja alimentów -> wniosek KMP
  • Egzekucja innych należności pieniężnych -> wniosek KM
  • Egzekucja wydania lokalu -> eksmisja

Wniosek o dokonanie doręczenia

Wniosek o spis inwentarza

Wniosek o egzekucję alimentów

Wniosek o egzekucję należności pieniężnych

Wniosek o eksmisję

Wniosek o wydanie zaświadczenia o bezskutecznej egzekucji

ZABEZPIECZENIE – wniosek