Dłużnik

W toku postępowania egzekucyjnego Komornik Sądowy wzywa dłużnika do wskazania majątku pozwalającego na zaspokojenie świadczenia. Wskazanie majątku odbywa się poprzez złożenie stosownego oświadczenia zawierającego wykaz majątku dłużnika.

Ponadto dłużnik powinien pamiętać, aby zawiadamiać Komornika o każdej zmianie miejsca zamieszkania z uwagi na potrzebę zapewnienia odpowiedniej komunikacji między stronami postępowania. Zaniedbanie tego obowiązku wiąże się z konsekwencjami w postaci nałożenia grzywny – art. 761 i 762 kpc.