Dłużnik

Jak długo musisz płacić alimenty?

Zgodnie z kodeksem rodzinnym obowiązek alimentacyjny jest ograniczony w czasie i trwa tak długo, jak długo dziecko nie jest w stanie samodzielnie się utrzymać.

Kto ma obowiązek płacenia alimentów?

Obowiązek dostarczania środków utrzymania dotyczy krewnych w linii prostej: rodziców, dziadków i odwrotnie dzieci i wnuków, ale też rodzeństwa i byłego małżonka. Wynika to z art. 128 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy.
W praktyce najczęściej jednak płaci ojciec na dziecko. Ponadto obowiązkiem alimentacyjnym może zostać objęty były małżonek, rodzice, dziadkowie, wnuki, a także rodzeństwo.

Czy alimenty ulegają przedawnieniu?

Tak, roszczenia o alimenty przedawniają się z upływem trzech lat.